Köklax – kustbanans pärla

Esbo hembygdsförenings seminarium Köklax – kustbanans pärla den 21 november i Lagstad hembygdsgård drog fullt hus. Föreningens ordförande Benita Åkerlund kunde hälsa drygt åttio åhörare välkomna. Skådespelerskan Nina Hukkinen inledde i rollen som klockgjutarhustrun Karin under en medeltida vandring till Köklax. Hennes humorfyllda berättelse gav en god inblick i livet på den tiden då den egna församlingen bildades i Esbo och då kyrkan byggdes invid Esbo å.

Arkeolog Ulrika Rosendahl fortsatte med att berätta om utgrävningarna i Mankby, illustrerat med aktuella bilder. Anmärkningsvärt var att byn hade blivit utrymd på 1500-talet och stått orörd sen dess i ett skogsparti. Ett speciellt stort eldstadsröse kan härstamma från Esbo gård. Även danska mynt och ”räknemynt” har hittats. Anne-Marie och Christian Åberg har forskat i fiskestället Pölons historia. Pölon (tidigare Pölen och Pölan) ligger vid Esboviken vid Esbo åmynning. Under storskiftet i Kurtby, Fannsby, Mulby och Köklax i borjan av 1800-talet blev fiskeplatsen Pölon samfälld. Man fick endast bygga sommarbonade stugor invid stranden. Ca 27 gårdar ägde området samt fiskevattnet ca 125 ha, nu 200 ha. Skiftet pågick i 60 år. De äldsta skjulen i Pölon är från 1920-talet och har senare förstärkts då vatten, vind och tidens tand gjort sitt.

Halmes bageri har verkat i 110 år och är därmed ett av Esbos äldsta företag. Kaj Halme redogjorde initierat om företagets historia. Kajs farfar Emil Halme (tidigare Mattsson) inledde bageriverksamheten med att sälja hålkakor åt arbetarna vid tegelbruken i Kallvik och Stensvik. Järnvägen (1903) utökade snabbt kommersen. Margareta Pietikäinen, tidigare rektor för Finns folkhögskola, lyfte fram skolans start med penninginsamling via stora folkfester samt rektorerna Arvid Mörne, Erik Nylund, Sten Holmberg och speciellt Olav Storgård, som tillträdde på 1970-talet, då Svenska folkskolans vänner tog över.

Monica Oldenburg plockade fram några pärlor i Köklaxtrakten såsom Köklax kapell, ungdomsföreningshuset Valhalla jämte det natursköna Storkärret (Palolampi). Christina Gestrin avslutade med några kommentarer kring bostadsmässan i Köklax, som gav 256 lägenheter enligt en småstadsaktig plan. Inom Stor-Köklax finns planer för upp till 15000 invånare. Även det planerade vattenreningsverket vid Blomberget ävensom järnvägslinjen från Esbo station över Blomberget via Hista till Lojo tog Christina upp.

I den intilliggande gamla lärarbostaden utställdes ett femtiotal köklaxfoton av Marja-Liisa och Erkki Lindell, bruksföremål gjorda i Köklax glasbruk jämte trasmattor enligt mönster från Ervast i Fantsby, Köklax. Ordförande Benita Åkerlund bad avslutningsvis om förslag till nästa års tema, varvid Morby framkastades.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *