Kulturen vid ån 2007

Det årliga srora svenska evenemanget Kulturen vid ån hölls torsdagen den 14 juni 2007 kl. 14 – 20 vid Esbo åstrand invid Domkyrkan. Vädret var denna gång inte det bästa men det hindrade inte att evenemanget även denna gång samlade en stor publik. Inslaget av barn och ungdomar var påfallande. Riksdagsledamot Christina Gestrin hälsade publi9ken väkommen varefter konferencieren Kaj Kunnas presenterade det rikliga programmet börjande med trollkonstnären Simo Aalto med Jokeri Pokeri Box.

Esbo hembygdsförening hade öppet hus i Lagstad hembygdsgård, där Marina Salonen sjöng musicalmelodier ackompanjerad av sin man Kimmo på piano. Publiken njöt storligen. En utställning med gamla fotografier från Gammelgård och Esbo centrum visades även. Nere vid församlingsgården kunde man inlandla av Esbo hembygdsförening utgivna böcker och videon och bekanta sig med material om föreningens verksamhet.

Esbo svenska kulturföreningen har under flere år delat ut stipendier till förtjänta personer och organbisationer i Esbo. Föreningens ordförande Barbara Helsingius överräckte denna gång utmärkelsen till Esbo hembygdsförening, som till nästa år, då Esbo fyller 550 år och Esbo stadsmuseum 50 år, planerar utge en bok om hembygds- och museimänniskan Anna Morelius kallad Mor Annas väg. Hembygdsföreningens ordförande Benita Åkerlund mottog på föreningens vägnar stipendiet och berättade att Anna Morelius född Eriksson aktivt var med om att samla in de föremål som föreningen år 1958 deponerade i det nygrundade Glims hembygdsmuseum och som föreningen våren 2007 donerade till museet.

Den tvåspråkiga boken Mor Annas väg – Anna-muorin tie avses utkomma i mars 2008 då Stadsmuseet öppnar en utställning på Glims, där de nämnda föremålen och Anna Morelius´insats lyfts fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *