Närhistoria i skolan

För att stimulera undervisningen i vår närhistoria har Esbo hembygdsförening beslutat donera 100 finsk- och 30 svenskspråkga böcker om Porkalabornas evakuering till Esbo och hur de blev emottagna här. Avsikten är att skolorna i Esbo skall erhålla var sitt exemplar. I anslutning till 50-årsfirandet av att Finland återfick Porkalaområdet gav Esbo hembygdsförening i samarbete med Esbo stadsmuseum ut boken Vändpunkt – Porkala och Esbo 1944 – 1956. Den finskspråkiga versionen heter Käännekohta – Porkkala ja Espoo 1944 – 1956.

Boken bygger på ett åttiotal intervjuer och har sammanställts av Liisa Ropponen, Sten Björkman och Nina Hjelt, som även gjort översättningarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *