Temakväll om hjältegravarna i Finland

Temakväll om hjältegravarna i Finland


3.11.2022

Den amerikanske historikern Jared Diamond berömmer i sin bok "Upheaval" Finland för två saker! För vårt utomordentliga skolväsen och för att vi har ett "Arlington i varje kyrkoby", dvs våra hjältegravar. Men hur fick vi dem? Det är en fascinerande historia från de första dagarna i vinterkriget, där vissa aktörer, sådana som generallöjtnant Harald Öhquist och militärpastor Johannes Sillanpää, agerade helt annorlunda än vad Högkvarteret och Överbefälhavaren tänkt sig.

Sune Sahlstedt har ingående forskat i saken och nu berättar han sina viktigaste rön.

Kaffeservering med frivillig avgift. Anmäl dig gärna till Marina senast 31.10.

Lagstad hembygdsgård
Gamla Lagstadsvägen 4
Esbo, 02770

Inlagt av EHF

Visa hela kalendern

Published by .