Föreningens årsmöte och Herrgården vid Kungsvägen

Föreningens årsmöte och Herrgården vid Kungsvägen


21.3.2024

Intendent Tryggve Gestrin berättar om herrgården vid Kungsvägen, dvs. Esbogård. Esbo stadsmuseum har gett ut en bok om gården och en utställning pågår i WeeGee fram till januari 2025. Esbogård är den mest betydelsefulla herrgården i Esbo och den var i tiderna en av de största gårdarna i Finland. Esbogård grundades som kungsgård på kung Gustav Vasas befallning år 1556.

Efter kaffepausen håller vi föreningens stadgeenliga årsmöte. Under årsmötet godkänner vi bokslutet och budgeten för innevarande år. Vi väljer ordförande och styrelsemedlemmar för en ny två-årsperiod. Vi behöver nya styrelsemedlemmar!

Lagstad hembygdsgård
Gamla Lagstadsvägen 4
Esbo, 02770

Inlagt av EHF

Visa hela kalendern

Published by .