Föreningens årsmöte

Föreningen höll sitt årsmöte 26.4 som ett hybridmöte med 10 personer närvarande i Lagstad hembygdsgård och några på distans. Årsmötet godkände bokslutet för 2020 och verksamhetsplanen för 2021 och den preliminära för 2022 samt budgeten för samma period.  

Som ordförande omvaldes Håkan Blomberg. Tiina Kujala, Ann-Christin Lintula och Kurt Wikström omvaldes till en två års period. De övriga styrelsemedlemmarna är Marina Calander, Pia Pihlström och Henrik Räihä. Som suppleanter fungerar Gunilla Rehnberg och Anders Wikholm. 

Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Henrik Räihä till viceordförande, Ann-Christin Lintula till sekreterare och Marina Calander till kassör. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *