Konstnärer i Alberga

Tisdagen den 14 mars berättade  Arja Salmi, ordförande i Albergasällskapet, om konstnärerna i Alberga. 35 åhörare följde med intresse det initierade och välillustrerade föredraget. Arja koncentrerade sig på tiden från förra sekelskiftet fram till 1960-talen, då ett tjugotal konsnärer bott och verkat i Alberga. De främsta av dem var Akseli Gallen-Kallela och Ville Vallgren.

Den nya järnvägen med haltpunkten i Alberga innebar i början av 1900-talet en stark inflyttning från Helsingfors. Akseli Gallen Kallela lät uppföra sin ateljé Tarvaspää på trädgårdsområdet, som hört till Alberga gård. Tarevaspää blev färdig år 1913 och namnet kom från ön Tarvo i vars ända ateljén låg.

Ville Vallgren studerade och bodde över trettio år i Paris men återflyttade år 1913 till Finland. Villes tredje hustru Viivi född Paarmio som även var skulptör hade köpt en strandtomt i Alberga nära Tarvaspää och lät uppföra en villa dit paret Vallgren sedan flyttade. På gårdsplanen kunde Ville Vallgren hitta en speciellt art av lera som lämpade sig för skuloturer.

Vi fick höra om flera andra konstnärer i Alberga, bland dem Ingrid Gadolin. Om Villa Elfvik framgick att Elvira Standertskjöld låtit uppföra villan som sin bostad år 1904. Villan övergick senare i Esbos ägo och den öppnades som Naturens hus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *