Jubileumsfesten

Esbo hembygdsförening firande sina 100 år med en jubileumsfest den 20 mars 2016 i Lagstad hembygdsgård. Ca 110 gäster fyllde Hembygdsgården till breddarna. Gästerna togs emot av två scoutflickor, som hjälpte med ytterkläderna, varefer ett glas skumvin serverades.

Esbo hembygdsförenings styrelse, stående fr.v. Ulf Sjögren, Aila Enlund, Marina Calander, Kristina ”Pia” Pihlström, sittand Leif Söderholm, Solveig Forsberg, Benita Åkerlund, Rolf Mattsson och Christa Nyman

I Sunasalen tog ordföranden Benita Åkerlund, viceordföranden Christa Nyman och sekreteraren Solveig Forsberg emot lyckönskningarna och de många gåvorna.

Programledaren Riko Eklundh framhöll att begreppet hembygd kan uppfattas på många sätt och sjöng därefter Hymn till Noux, varefter föreningens ordförande Benita Åkerlund hälsade gästerna välkomna. Benita berättade att ceremonin med ljus och blommor vid Esbo domkyrka till minnet av de avlidna tidigare ordförandena gav en nostalgisk känsla. Då ceremonin var över kom en grupp barn ut ur kyrkan och det gav ett hopp om att arbetet med hembygdsarbetet har en framtid. Speciellt hälsade Benita föreningens äldsta medlem Ethel Hiljander välkommen och nämnde att Ethel även skrivit föreningens första bok Sjöberg tar och Sjöberg tar.

Gåvor, blommor och vackra ord kom föreningen till del under festligheterna.
Foton: Iwe Ekström

Lagstad skolas barnkör åk 3 med lärare Sara Selenius som dirigent sjöng Skolgossens vintervisa, Om våren, om våren och Vinter farväl varefter festtal hölls av Henry Rask, som inledde med att berätta att han för 63 år sedan inledde sin skolgång i denna byggnad, som numera är hembygdsgård. Henry framhöll att begreppen hembygd och fosterländskhet inte är speciellt gamla, det förra drygt hundra år och det senare 170 år. Sålunda var Esbo hembygdsförening en av de första föreningarna hembygdsarbete.

Niklas Mellberg och Julia Korkman från Esbo Barock rf framförde medeltida musik och avslutade med ett par finlandssvenska ballader.

Riko Eklundh avslutade med att läsa Zacharias Topelius vackra kärleksdikt Vintergatan.

Därefter följde utdelning av förtjänsttecken Föreningens bordstandar tilldelades Henry Rask, Ulf Johansson, Ulla och Arne Baltscheffsky samt Tommi Heinonen.

Finlands Svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett fick Aila Enlund, Christa Nyman, Rolf Mattsson och Leif Söderholm.

Finlands svenska hembygdförbunds förtjänsttecken i silver tilldelades Börje Ahlström, Erik Boberg, Marina Calander, Kristina Pihlström, Gunnar Ramstedt, Bengt Roth, Tage Strandstöm, Kurt Wikström, Börje Österberg och Benita Åkerlund.

Hembygdsmedaljen i silver med blåvitt band tilldelades Solveig Forsberg. Programmet avslutades med att man unisont sjöng Modermålets sång. Därefter var det dags att förflytta sig till kaffebordet med jubileumstårtan.

Bilderna i galleriet nedan är tagna av Iwe Ekström och Siv Englund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *