Öar i Esbo

Seminariet Öar i Esbo hölls den 22 november i Lagstad hembygdsgård med Esbo hembygdsförening som arrangör. I seminariet deltog 84 intresserade, som hälsades välkomna föreningens ordförande Benita  Åkerlund, som även berättade om holmarna i Esboviken,

Benita inledde med att berätta om ön Kvärlan nära den gamla Bastvikbron, dit en dumdristig journalist simmade då gränsen för Porkalaområdet redan stängts hösten 1944. Han släpptes fri efter ett par veckor. Ett tyskt flygplan hade försökt landa på isen nära Klobbemi Sökö men sjönk så, att endast stjärten blev över vattenytan.

Även de estniska Ernapojkarnas skolning till radister på Staffans togs upp. De hade lämnat som minne en käpp med sina namn inristade. Benita assisterades av fotografen Tommi Heinonen, som sammanställt ett bildcollage med klargörande kartor, nytagna foton och arkivbilder. Om åretomboende på dagens Lill-Pentala berättade  Marja-Leena och Jami Jalavisto, vilka på ett humoristiskt  sätt intervjuas av Arne Baltscheffsky.

Efter lunchen fick vi höra Eva Paakkinen omTallholmen –  Sommaröarnas traditionsrika pärla, Prosten Gabriel Geitlin räknas som den första helsingforsare som byggde sin sommarvilla i Esbo skärgård, på Tallholmen. Eva visade  äve bilder ur familjealbumet. Om torpen på Stora Herrö berättade

Leif-Erik Pettersson, vars släkt bott på Stora Herrö i sex generationer. Även Leif-Erik visade upp ett antal unikagamla bilder, bl.a. en med honom själv sittande vid rodret på 1950-talet i en båt försedd med nummerskylt i fören, som dåtidens gränsavtal med Sovjetunionen påbjöd. Avslutningsvis fick vi höra nyligen pensionerad intendenten på Esbo stadsmuseum Liisa Ropponen kåsera kring gamla fotografier från Esbo skärgård, fotografier, som hon själv valt ut ur museets digra fotosamling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *