Esbodagen

Esbodagen firades den 31 augusti i Lagstad hembygdsgård, där Esbo hembygdsförening ordnade öppet hus med program kl. 14-17. Ett fyrtiotal personer besökte hembygdsgården.

Hembygdsfadder är en titel som tilldelats förtjänta personer inom hembygdsarbetet i Esbo. Denna gång fick Solveig Forsberg denna utmärkelse med diplom och apostelsked överräckt av ordföranden i EKYL, Esbo stadsdelsföreningarnas förbund, Mikko Perkko och ordföranden i EOK, Esbo egnahemsföreningars förbund, Simo Laakso.

Solveig Forsberg har länge fungerat som sekreterare i Esbo hembygdsförening och styrelsemedlem i Nylands svenska hembygds- och museiförbund och EKYL och numera även i Finlands svenska hembygdsförbund. Dessutom är Solveig aktiv i flere andra föreningar.

Fil.dr Aapo Roselius höll ett föredrag kallat ”Föreningsverksamhet och hembygdsarbete – återanpassning till det civila livet i Esbo efter andra världskriget”.

Aapo Roselius jobbar nu med vår förenings historik, som väntas utkomma vid 100-årsjubileet år 2016.

Boris Westerlund underhöll med dragspelsmusik och pysselverkstad hölls i gårdsbyggnaden.

Vi bjöd även på bokrea, varvid Esboböcker kunde köpas till förmånligt pris. Skolmuseet och hembygdsbiblioteket öppethölls.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *