Ångbåtar, villor och sägner i Esbo skärgård

Seminariet Ångbåtar, villor och sägner i Esbo skärgård samlade 120 intresserade till Lagstad hembygdsgård den 15 november 2008. Jukka Langén hälsade publiken välkommen med dragspelsmusik.

Christian Blom har ett trettiotal år forskat i Sommaröarnas historia. Han förundrade sig över hur kusten i Esbo rätt väl har skonats trots tidvis mycket vidlyftiga byggnadsplaner. Bosättningen här levde rätt fritt under 1500-talet fram till slutet av1600-talet, då de hamnade under Esbo gård. Efter år 1825 inlöste de sina lägenheter. Småningom köpte helsingforsare sommarställen i skärgården. I början av 1900-talet inköpte Alfons Juselius stora områden och bildade 1909 Aktiebolaget Sommaröarna. Han lät parcellera en del av området, dock lämnande strandremsorna fria.

Efter andra världskriget kom nya vindar. Planer om jordvallar mellan Moisö, Pentala och Sököudd skulle ge en insjö för varttenförsörjningen i H:frsområdet, en hamn skulle byggas vid Esboviken och Ramsö-Bergö skulle kraftigt bebyggas. Alla dessa storstilade planer förföll dock, det sistnämnda förslaget då staden utnyttjade sin förköpsrätt. Erik Appel redogjorde för ångbåtstrafiken ”då tiden stod stilla och båtarna gick”. Till en början var varutransporterna det viktiga men då sommarvillabebyggelsen växte i slutet av 1800-talet tilltog även persontrafiken. Man använde både hjulångare såsom Fänrik Stål och propellerdrivna ångbåtar såsom Lotta Svärd .

Den fråmsta redaren var Frans Oskar Åkerman. Hans flaggskepp var s/s Helsingfors skärgård, som numera trafikerar från Borgå under namnet m/s J.L. Runeberg. Björn-Erik Björnström berättade om atomfysikern Bruno Pontecorvo, som år 1950 via Stockholm och Helsingfors flydde till Sovjetunionen, troligtvis via Porkalaområdet. Lars Aschan hade på sin tomt på Sököudd hittat bl.a. engelska tobaksaskar. Man antar att en sovjetisk båt i nattens mörker avhämtat Pontecorvo från Sököudd och fört över honom till Medvastö.

Sami Suviranta från Esbo stads namnbyrå redogjorde för namnen på öar och skär medan Dan Lindholm, numera museidirektör i Ekenäs, berättade om spritsmugglingen i skärgården. Sten Björkman framförde Esbo stadsmuseums planer för Pentala skärgårdsmuseum. I huvudbyggnaden ”Gurlis villa”, Fiskarstugan och Strandbodan visas permanenta utställningar medan Villa Rosengård reserveras för tillfälliga utställningar. Under de närmaste åren fortsätts renoveringen av byggnaderna, bryggorna sätts i skick, skogen gallras planteringarna återställs med sikte på att museet öppnas år 2013.

Avslutningsvis berättade Benita Åkerlund om de estniska pojkarna, Ernapojkarna, som utbildades på Staffans och om hur Porkalaparentesen med gräsen i Esboviken berörde ortsbefolkningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *