Lindholms såg

Pratkvällen om Lindholms såg den 2 maj i Lagstad hembygdsgård samlade ca sjuttio intresserade av vilka en tredjedel jobbat på firman. Christian Blomberg berättade initierat om hur Elis Lindholm utvecklade verksamheten från en liten butik till ett vittförgrenat företag med kvarn, såg, hyvleri, snickeri, gjuteri och butik. Dessutom övergick Marthagården, f.d. Skyddskårshuset, i Lindholms sågs ägo efter kriget. Chtistian illustrerade med ett femtiotal foton, som han tillsammans med Tage Strandström lyckats insamla bl.a. av Kaj Lindholm, som kom ända från Stockholm.

Elis Lindholm föddes 1892 och hade tretton syskon. Samtliga hade gått i Lagstad skola, som då var inrymd i den nuvarande Hembygdsgården. Christian lyfte speciellt fram tre gynnsamma perioder under verksamheten. Den första på 1910-talet, då de ryska befästningsarbetena gjordes kring Alberga, den andra på 30-talet då flere befolkningscentra byggdes kring järnvägen och den tredje efter kriget med frontmannabyggen. Inläggen var många från den intresserade publiken. Speciellt dramatiska var minnena från branden vid ett åskväder 1957. Vivi-Ann Sjögren läste ett avsnitt ur sina minnen från sin barndom i Esbo kyrkoby, där hennes far hela sitt liv jobbade på Lindholms såg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *